Resmi Gazetede bugün (11.02.2023)

Resmi Gazetede bugün (11.02.2023)

Resmi Gazetede bugün (11.02.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
— Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
— Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2023 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
— Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 23)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 3, 4 ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes