BDDK’dan bankalara temettü kararı

BDDK, bankaların olası kâr dağıtım taleplerini değerlendirerek, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olacak şekilde özel durumların dikkate alınarak gerçekleştirilebileceğini söyledi.

BDDK, bankaların olası kâr dağıtım taleplerini değerlendirerek, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olacak şekilde özel durumların dikkate alınarak gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların geçen yıl elde ettiği karlar ile 2022 öncesi dağıtım konusu yapılmayan kar ve yedeklerinin dağıtımına ilişkin kuruluş birliklerine bir yazı iletti.

Yazıda, bankaların kar dağıtım talepleriyle ilgili bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

KGM: Deprem nedeniyle trafiğe kapalı yol bulunmuyor

“Değerlendirmeler neticesinde, dünya genelinde sürmekte olan ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk beklentileri dikkate alındığında bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede hissedarlara 2022’de elde edilen karlar ile 2022 öncesi elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kar ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı; bununla birlikte olası kar dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları dikkate alınarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes