Dabbetül Arz Nedir, Kimdir? Dabbe Ayetleri Nelerdir, Nasıl Bir Varlıktır?

Dabbetül arz Kuran'ı Kerim'de adı geçen ve kıyametin büyük alametlerinden biri olarak kabul edilen bir varlıktır. Neml Suresi dışında Tırmızi, İbn Mace ve Müslim'in naklettiği birçok hadiste Dabbetül Arz adlı varlık ortaya çıkmadıkça kıyametin kopmayacağı açıkça bildirilmiştir.

Dabbetül arz Kuran’ı Kerim’de adı geçen ve kıyametin büyük alametlerinden biri olarak kabul edilen bir varlıktır. Neml Suresi dışında Tırmızi, İbn Mace ve Müslim’in naklettiği birçok hadiste Dabbetül Arz adlı varlık ortaya çıkmadıkça kıyametin kopmayacağı açıkça bildirilmiştir.

Bunun dışındaki büyük kıyamet alametleri ise şu şekilde sıralanabilir: Yecüc ile Mecüc’ün bir seddi aşıp dünyada savaş ve kargaşa çıkarması, Mesih’in yeryüzüne inip yeniden düzeni sağlaması ve Güneşin Batıdan Doğması. 

Dabbetül Arz Nedir, Kimdir? 

Arapçada dabbe canlı, hayvan ve yaratık gibi anlamlara gelir. Arz ise yer demektir. Dabbetül Arz tamlaması Türkçeye yer canlısı ya da yer hayvanı olarak çevrilebilir. 

Kıyametin büyük alametlerinden biri sayılan Dabbetül Arz hakkında Kuran’ı Kerimde detaylı bilgi yoktur. Neml Suresinde onun yerin altından çıkacağı, kafirlerle müminleri ayıracağı bildirilir. Diğer semavi dinlerde ise Dabbetül Arz’ın Mehdinin kim olduğunu tüm dünyaya bildireceğine inanılır. 

Dabbe kelimesinin bir diğer anlamı debelenendir. Onun yer altında debelenen korkunç bir canlı olduğuna dair çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bazı din alimlerine göre Dabbetül Arz, her yeri saran internet, bazılarına göre ise virüse neden olan küçük kurtçuklardır. Bazı kaynaklarda ise Dabbe’nin kendisini ”Cessase” adıyla insanlara tanıtacağı ve kimin mümin kimin kafir olduğunu açıkça söyleyeceği bildirilmektedir. 

Dabbe Ayetleri Nelerdir, Nasıl Bir Varlıktır? 

Kuran’ı Kerim’de sadece Neml Suresinin 82. ayetinde Dabbetül Arz’dan bahsedilmektedir. 

”Ve kıyamet saati yaklaştığında, onlara verdiğimiz azap sözü onları gelip bulduğunda, yerin altından canlı bir varlık (Dabbe) çıkarırız. O da ayetlerimize kimin iman edip etmediğini söyler.” 

Bunun dışında günümüze kadar ulaşan hadislerde, Dabbetül Arzın vücudunun tamamen kıllarla kaplı olduğu ve insanlarla konuşarak değil işaret diliyle anlaşacağı bildirilmiştir. Bir başka rivayete göre ise, Dabbe, insanların alınlarına cennet ve cehennem mührü vuracaktır. 

Mesih Nedir, Kimdir? Mesih Alametleri Nelerdir, Geldiğinde Neler Olacak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes